გულის ფორმის კოლაჟი
1030.00
დამზადების სავარაუდო ვადა
25 ივლისი, ხუთშაბათი
მიტანის ღირებულება
თბილისი 3.00 ლარი / 
რეგიონი 15.00 ლარი
გთხოვთ გაითვალისწინოთ!
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მიერ ატვირთული სურათის ზომა ზუსტად არ დაემთხვევა თქვენ მიერ საიტზე არჩეული ზომის პროპორციებს, წყვეტილი ხაზის შიგნით დარჩენილი სიცარიელე დიაბეჭდება თეთრად, ხოლო წყვეტილ ხაზს გადასული ადგილი არ დაიბეჭდება.
საინტერესო
რა არის კანვასი?
როგორ შევარჩიოთ კანვასის ზომა?
```